The Roosevelt
Four Freedoms
Awards

Elk jaar worden de Roosevelt Four Freedoms Awards uitgereikt aan mannen, vrouwen en organisaties die op inspirerende wijze invulling geven aan de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt: Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van godsdienst, Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees. De Roosevelt Foundation in Middelburg en de Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New York werken samen om iedereen, waar ook ter wereld, te motiveren zelf invulling aan de woorden van Roosevelt te geven.

Lees meer

North Sea Port trotse sponsor van de Four Freedom Awards

Themaprogramma Vrijheid op het University College Roosevelt

Evenementen:

NBG-boek Vrij belicht ‘Four Freedoms’ van Roosevelt

2020 Laureaten
Four Freedoms Awards

april 2021, Middelburg, Nederland

over de onderscheidingen