Over Four Freedoms door het jaar heen

Rondom de vier vrijheden van Franklink D. Roosevelt worden in Zeeland het hele jaar door evenementen georganiseerd: lezingen, concerten, tentoonstellingen en activiteiten op scholen. Heel verschillende dingen die één ding gemeen hebben: ze vertellen een verhaal over vrijheid. Een werkgroep met vertegenwoordigers van Zeeuwse bedrijven en organisaties zorgt voor de afstemming van het jaarprogramma, onder de naam ‘Four Freedoms door het jaar heen’ (FFDHJH).

Activiteiten

De werkgroep van de FFDHJH zorgt voor een afwisselend programma met jaarlijks terugkerende evenementen, maar ook met wisselende eenmalige activiteiten voor verschillende doelgroepen. In alle gevallen zijn de Vier Vrijheden van Franklin Delano Roosevelt het uitgangspunt bij de verbinding tussen idealen en (lokale) initiatieven in Zeeland. De vrijheid om te zeggen wat je wilt, om te geloven wat je wilt, maar ook om beschermd te worden tegen armoede en angst.

Het overzicht van alle activiteiten is te vinden op de activiteitenpagina.

De werkgroep

In 1998 is, onder coördinatie van de Provincie Zeeland, gestart met een samenwerking tussen de organisatoren van het Bevrijdingsfestival Zeeland, Festival Cultureel Gekleurd (Switch) en de RPCZ (uitvoering een Zee van Vrijheid) rond het thema verdraagzaamheid. Met ingang van 1999 is jaarlijks een gezamenlijk aanbod van activiteiten tot stand gekomen. Sinds 2014 zorgt een werkgroep, onder de naam ‘Four Freedoms door het jaar heen’ (FFDHJH), met daarin vertegenwoordigers van Zeeuwse bedrijven en organisaties voor de afstemming van het jaarprogramma. Door samen naar het programma te kijken ontstaan vaak mooie samenwerkingen en initiatieven. De werkgroep komt onder voorzitterschap van de Provincie 6 keer per jaar bij elkaar. De Provincie is geen 'eigenaar' van FFDHJH, maar zorgt voor de algehele coördinatie van de werkgroep en het jaarprogramma.

Tijdens overleggen van deze werkgroep zijn vertegenwoordigers aanwezig van:

 • de Provincie Zeeland;
 • De Cultuurwerf/ Bevrijdingsfestival Zeeland;
 • De Drvkkery;
 • ZB Bibliotheek van Zeeland;
 • University College Roosevelt;
 • Roosevelt Foundation;
 • HZ Cult;
 • Roosevelt Institute for American Studies (RIAS);
 • het Bevrijdingsmuseum Zeeland;
 • de gemeente Middelburg;
 • het Anti Discriminatiebureau Zeeland (ADBZ);
 • het Etty Hillesum Huis in Middelburg.

In gesprek met Imke Elstak van de ZB Bibliotheek van Zeeland

Ik werk als adviseur cultuur bij ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB). Onze organisatie organiseert in het kader van de Four Freedoms diverse projecten in onze provincie, de nadruk ligt daarbij op het onderwijs. Bijvoorbeeld het educatieve project de Literaire Tocht. De ZB is ook projectleider van de Black Achievement Month in Zeeland (BAM). Samen met verschillende Zeeuwse partners organiseren wij een divers programma op het gebied van educatie, performances, film, theater, dans en literatuur. In de afgelopen vijf jaar brachten wij gekleurd talent en ‘nieuwe’ verhalen voor het voetlicht.

Fotograaf: Rem van den Bosch

Imke Elstak

De ZB ontwikkelt zich steeds meer van een uitleenbibliotheek naar brede maatschappelijke organisatie in het hart van de lokale Zeeuwse samenleving. Samen met partners uit het netwerk van Four Freedoms door het jaar heen wil de ZB haar maatschappelijke bijdrage versterken. De ene keer als ontwikkelaar van (educatieve) projecten, de andere keer als aanjager en verbinder of door het beschikbaar stellen van haar faciliteiten en netwerk.

Het samenwerkingsverband rondom de Four Freedoms maakt dat we voor zo veel mogelijk Zeeuwen programma’s en projecten kunnen ontwikkelen. Deze gaan over mensenrechten, vrijheid en gelijkwaardigheid en nodigen uit om naar elkaars verhalen te luisteren, de ander te ontmoeten en nieuwe perspectieven aan te dragen. Om zo elkaar iets beter te begrijpen en in verbondenheid te kijken naar een rechtvaardige toekomst en inclusieve samenleving.

Onze individuele bijdragen in het samenwerkingsverband tellen op en zetten een maatschappelijke beweging in gang. De vier vrijheden zijn niet vanzelfsprekend, deze verhalen moeten verteld worden. En dat vraagt wat van ons. Ik merk in mijn projecten op dat dit gesprek gewaardeerd wordt en dat scholen, jongeren, festivals, organisaties met ons willen bouwen aan die rechtvaardige wereld. Niet alleen ver weg waar vrijheid onderdruk staat, maar juist ook dichtbij huis. Deze thema’s gaan juist ook over onszelf.

Deze samenwerking inspireert mij persoonlijk ook. Ik leer ook weer van onze deelnemers, van de andere lokale partners en initiatieven die de Four Freedoms steunen. Het raakt mij om te zien hoe betrokken de ander is en zich inzet voor een rechtvaardige wereld. Vanuit de ZB breng ik deze inzet en inspiratie graag verder.