De Australische Grace Forrest is de oprichtster van Walk Free, een internationale mensenrechtengroep die zich richt op de uitroeiing van moderne slavernij in al haar vormen. Forrest werkt al meer dan tien jaar in de strijd tegen slavernij en dankzij haar inspanningen beschikken politici, beleidsmakers en bedrijven nu over de Global Slavery Index, een dataset voor het meten en begrijpen van moderne slavernij. Ook bracht Forrest veel tijd door in het veld om de ervaringen van overlevenden te verankeren. Een cruciaal onderdeel van het werk van Walk Free is het benadrukken van de behoefte aan meer transparantie in wereldwijde toeleveringsketens om moderne slavernij te identificeren en het versterken van het leiderschap van overlevenden tegen moderne slavernij.