De Australische Grace Forrest is de oprichtster van Walk Free, een internationale mensenrechtengroep die zich richt op de uitroeiing van moderne slavernij in al haar vormen. Forrest werkt al meer dan tien jaar in de strijd tegen slavernij en dankzij haar inspanningen beschikken politici, beleidsmakers en bedrijven nu over de Global Slavery Index, een dataset voor het meten en begrijpen van moderne slavernij. Ook bracht Forrest veel tijd door in het veld om de ervaringen van overlevenden te verankeren. Een cruciaal onderdeel van het werk van Walk Free is het benadrukken van de behoefte aan meer transparantie in wereldwijde toeleveringsketens om moderne slavernij te identificeren en het versterken van het leiderschap van overlevenden tegen moderne slavernij.

Meer over Grace Forrest

Forrest spendeerde in haar tienerjaren tijd in Nepal om te werken in een opvanghuis voor kinderen die werden uitgebuit. Toen zij twee jaar later terugkeerde naar het opvanghuis, bleken de kinderen te zijn verdwenen en werd haar medegedeeld dat de kinderen daar nooit zouden zijn geweest, terwijl zij wel beter wist. Hier werd zij voor het eerst geconfronteerd met de vergaande gevolgen van de wereldwijde mensenhandel en realiseerde ze zich dat zij zich hier hard tegen moest maken.

Aan het einde van dat jaar richtte Forrest in samenwerking met haar familie Walk Free op om moderne slavernij te bestrijden. Moderne slavernij verwijst naar situaties van uitbuiting waarbij een persoon niet kan weigeren of weggaan, door bedreiging, geweld, dwang, misleiding en/of machtsmisbruik. Om deze complexe definitie meetbaar te maken richt Walk Free zich op de kernvormen van moderne slavernij: dwangarbeid en gedwongen huwelijk. Door 110.000 interviews in 75 verschillende landen te verrichten, inspanningen van overheden vast te stellen en metingen van de kwetsbaarheid van landen voor moderne slavernij te combineren zijn schattingen van gevallen van moderne slavernij in 160 landen gemaakt. De organisatie blijft zich onder leiding van Forrest ontwikkelen om moderne slavernij wereldwijd inzichtelijk te krijgen en uit te bannen.