Urmila Chaudhary

Laureaat Freedom from Fear Award 2018

Urmila Chaudhary Laureaat Freedom from Fear Award 2018

De award voor de Vrijwaring van Vrees is aan mevrouw Urmila Chaudhary toegekend voor haar moed en haar vastberadenheid om een einde te maken aan het Kamlari systeem van kinderslavernij en voor haar strijd voor de rechten van meisjes, in het bijzonder hun recht op onderwijs.

Na meer dan 11 jaar zelf te zijn uitgebuit als huishoudslaaf en ondanks de risico’s voor haar persoonlijke veiligheid is Urmila Chaudhary een invloedrijke jonge vrouw en mensenrechtenactiviste in en voor haar gemeenschap geworden. Ze is mede-oprichter van het Freed Kamlari Development Forum (FKDF), een Nepalese non-profit organisatie die kindslaven opspoort en redt, steun en contact tussen lotgenoten mogelijk maakt en organiseert en bewustwording stimuleert in omringende gemeenschappen als het gaat om zaken als kinderarbeid en het belang van onderwijs van meisjes.

Door voortdurend en publiekelijk op te komen voor de rechten van kindslaven en de rechten van meisjes in Nepal is zij voor velen een inspiratie en een rolmodel geworden.