Maak kennis met

In 1998 ontving dr. Mary Robinson de International Four Freedoms Award voor haar speciale plats in de Ierse samenleving als presidente van het volk. Ze steunde de armen en anderen die het financieel moeilijk hadden, mensenrechten in het algemeen en die van vrouwen in het bijzonder.

International Four Freedoms Award
Mary Robinson
Mary Robinson

Meer over Robinson

Dr. Mary Therese Winifred Bourke werd in 1944 geboren in Ballina, Ierland. Ze studeerde als rooms-katholieke vrouw met toestemming van de bisschop aan de protestantse universiteit Trinity College in Dublin. Op 25-jarige leeftijd werd Bourke hoogleraar aan deze universiteit. Dit werd een opstap naar de Ierse senaat. In 1970 trouwde ze met Nicholas Robinson, waarna Mary zijn achternaam Robinson aannam.

Als juriste, hoogleraar en politica streed dr. Robinson voor gelijke vrouwenrechten in het grotendeels orthodox-katholieke Ierland. Zo zette ze zich onder andere in voor vrouwen in gerechtelijke jury’s, dat getrouwde vrouwen mochten blijven werken en algemene beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen. In haar reactie op het ontvangen van de International Four Freedoms Award benadrukte dr. Robinson nog een keer het belang van gelijke economische en sociale rechten tussen mannen en vrouwen. Ze noemde de ongelijkheid in beloning en kansen op ontwikkeling.

In 1989 ging dr. Robinson uit de politiek, maar keerde een paar maanden later terug als onafhankelijke kandidate voor het presidentschap. Ze versloeg de tegenkandidaten van de traditionele machtspartijen en werd tussen 1990 en 1997 de populairste president van Ierland. Toch verliet president Robinson haar functie kort voordat haar regeerperiode zou eindigen. Ze ging voor de Verenigde Naties (VN) als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten werken.

Als president van het vrije Ierland besteedde dr. Robinson veel aandacht op de band met Noord-Ierland. Ze bracht veel bezoeken aan het onrustige en door terreur geteisterde gebied. Daarnaast ontving president Robinson de IRA-leider Gerry Adams en sprak ze met koningin Elizabeth II in Buckingham Palace. President Robinson bezocht Tibet en sprak zich scherp uit tegen de doodstraf in de Verenigde Staten. Ook was ze tegen rassendiscriminatie, racisme, vreemdelingenhaat en intolerantie. President Robinson ondersteunde en ondertekenende nieuwe wetten over anticonceptiemiddelen en gelijke behandeling van homoseksuelen.

Functies en artikelen

Dr. Robinson oefende de volgende functies uit: 

  • President (1990-1997)
  • Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN (1997-2002)

Ze ontving in 1999 de Erasmusprijs voor haar als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Daarnaast is dr. Robinson lid van het genootschap The Elders. Andere Four Freedoms laureaten zoals Nelson Mandela, Kofi Annan, Desmond Tutu, Jimmy Carter zijn ook lid.

Andere laureaten uit 1998

CNN logo
CNN logo
Freedom of Speech Award

CNN

Kom in contact met CNN

The most rev’d Desmond Tutu
The most rev’d Desmond Tutu
Freedom of Worship Award

The most rev’d Desmond Tutu

Stéphane Hessel
Stéphane Hessel
Freedom from Want Award

Stéphane Hessel

Free the children
Free the children
Freedom from Fear Award

Free the children

Kom in contact met Free the Children