Verenigde Naties

Laureaat International Four Freedoms Award 2020

Verenigde Naties Laureaat International Four Freedoms Award 2020

Sinds hun oprichting in 1945 zetten de Verenigde Naties zich met grote toewijding in voor internationale vrede en veiligheid, voor internationale samenwerking en voor de bevordering van het respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De Verenigde Naties bestaan 75 jaar en de oprichting en geschiedenis van de Verenigde Naties zijn nauw verweven met het leven van president Franklin Delano Roosevelt en zijn vrouw Eleanor. President Roosevelt wordt beschouwd als de belangrijkste architect van de Verenigde Naties. Eleanor Roosevelt was de eerste voorzitter van de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens die toezag op de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer António Guterres, zal de Internationale Four Freedoms Award in Middelburg in ontvangst nemen. De Roosevelt Foundation waardeert dit zeer en beschouwt zijn aanwezigheid als een uitdrukking van de wereldwijde erkenning van de inzet van de Verenigde Naties voor de bescherming en bevordering van de vier vrijheden voor iedereen overal ter wereld.