Vijf vrijheidsstrijders gelauwerd bij Four Freedoms Awards 2024

Op 11 april 2024 ontvangen vijf internationale vrijheidsstrijders een Four Freedoms Award voor hun inzet om vrijheid te waarborgen en mensenrechten te verdedigen. De medailles worden elk jaar toegekend aan personen en organisaties die zich inzetten voor de bevordering van de vier vrijheden die President Roosevelt verkondigde in 1941.

Medals FFA

De Four Freedoms Awards 2024 gaan naar de volgende personen en organisaties:

  • De award voor de Vrijheid van Meningsuiting gaat naar onderzoekscollectief Bellingcat. De award wordt uitgereikt aan oprichter en directeur Eliot Higgins.
  • De award voor de Vrijheid van Godsdienst gaat naar Zumretay Arkin, die strijdt voor de rechten van Oeigoeren.
  • De award voor de Vrijwaring van Gebrek gaat naar de Braziliaanse minister van Inheemse Volkeren, Sônia Guajajara.
  • De award voor de Vrijwaring van Vrees gaat naar Grace Forrest, de oprichter van Walk Free. Deze mensenrechtenorganisatie zet zich in voor de afschaffing van moderne slavernij.

Eerder deze maand werd bekend gemaakt dat de Oekraïense organisatie Save Ukraine de International Four Freedoms Award 2024 ontvangt.

De FFA-laureaten van 2024

Vrijheid van Meningsuiting – Bellingcat

Onderzoekscollectief Bellingcat spant zich in om feiten van fictie te scheiden. In tijden waarin nepnieuws voor veel onzekerheid zorgt, is feitelijke en accurate informatie cruciaal voor een goed geïnformeerde samenleving. Bellingcat speelt daarbij een belangrijke rol: de stichting onderzoekt internationale conflicten en heeft een onderscheidende aanpak ontwikkeld om dichter, sneller en nauwkeuriger bij de waarheid te komen. Dat gebeurt met behulp van een groot netwerk en talloze vrijwilligers, die gespecialiseerd zijn in factchecken en Open Source onderzoek. Het werk van Bellingcat is baanbrekend, zinvol en getuigt van een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Vrijheid van Godsdienst – Zumretay Arkin

Zumretay Arkin zet zich al jaren in voor de rechten van Oeigoeren, een volk in het westen van China. Arkin vraagt internationaal aandacht voor de onderdrukking van de religieuze vrijheid en schending van de mensenrechten van het Oeigoerse volk. Zij heeft een Oeigoerse vriendschapsgroep voor vrouwen wereldwijd opgericht en zet zich onvermoeibaar in voor Oeigoerse vluchtelingen. Ook is zij woordvoerder voor het World Uyghur Congress op internationale forums, waaronder de Verenigde Naties. Zij pleit daarbij voor de bescherming en het behoud van de Oeigoerse cultuur, religie en taal. Arkin geeft een stem aan de stemlozen.

Vrijwaring van Gebrek – Sônia Guajajara

Sônia Guajajara is de eerste Minister voor Inheemse Volkeren van Brazilië, na een leven van inheems activisme. In haar nieuwe functie zet Guajajara haar strijd voort voor het erkennen en beschermen van inheems land. Door ontbossing, onteigening of uitzetting van inheemse volken wordt het leefgebied van inheemse volken steeds kleiner, onder andere in het Amazonegebied. Ook klimaatverandering vormt een bedreiging voor de leefgebieden van inheemse volken: bossen zijn cruciaal voor de opslag van CO2. Daarom trekt Guajajara ook ten strijde tegen klimaatverandering. Milieubeleid gaat daarbij hand in hand met de strijd voor rechten van inheemse volken.

Vrijwaring van Vrees – Grace Forrest

De Australische Grace Forrest is de oprichtster van Walk Free, een internationale mensenrechtengroep die zich richt op de uitroeiing van moderne slavernij in al haar vormen. Forrest werkt al meer dan tien jaar in de strijd tegen slavernij en dankzij haar inspanningen beschikken politici, beleidsmakers en bedrijven nu over de Global Slavery Index, een dataset voor het meten en begrijpen van moderne slavernij. Ook bracht Forrest veel tijd door in het veld om de ervaringen van overlevenden te verankeren. Een cruciaal onderdeel van het werk van Walk Free is het benadrukken van de behoefte aan meer transparantie in wereldwijde toeleveringsketens om moderne slavernij te identificeren en het versterken van het leiderschap van overlevenden tegen moderne slavernij.

Uitreiking Four Freedoms Awards 2024

De uitreiking van de Four Freedoms Awards vindt plaats op donderdag 11 april 2024 in de Abdij te Middelburg. De medailles worden uitgereikt door Nederlandse presenters. Het programma en de namen van deze presenters worden later bekend gemaakt.

Moreel kompas

De Four Freedoms Awards worden al ruim veertig jaar lang toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties die met hun inzet en prestaties een grote toewijding lieten zien aan de idealen van Franklin Delano Roosevelt. In 1941 verkondigde president Roosevelt in zijn historische Four Freedoms speech dat iedereen, overal in de wereld, recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. Deze woorden zijn nog steeds actueel. Zij bieden een moreel kompas voor de inrichting van onze samenleving en voor de manier waarop wij met elkaar omgaan.

De Roosevelt Foundation en het Roosevelt Institute in New York willen jong en oud inspireren om het gedachtegoed van Roosevelt levend te houden. Dat gebeurt onder andere door de uitreiking van de Four Freedoms Awards De award ceremonie vindt in de oneven jaren plaats in New York en in de even jaren in Middelburg. Four Freedoms Awards werden eerder uitgereikt aan vooraanstaande wereldburgers als Harry S. Truman, H.K.H. Prinses Juliana, Nelson Mandela, Arthur Miller, Jimmy Carter, Kofi Annan, Malala Yousafzai, Ruth Bader Ginsburg en dr. Angela Merkel.

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix bij uitreiking Four Freedoms Awards 2024

14 maart 2024

Generaties verbonden in strijd voor mensenrechten

29 februari 2024

Four Freedoms Meet-up 2024

26 februari 2024