Ondertekening samenwerking Roosevelt Foundation en Vfonds

Op 20 juli 2023 hebben de Roosevelt Foundation en het Vfonds de samenwerking met een overeenkomst bekrachtigd, via ondertekening door de heer Han Polman, voorzitter van de Roosevelt Foundation en de heer Matthieu Borsboom, voorzitter van raad van bestuur van het Vfonds.

Ondertekening met het Vfonds

Met deze ondertekening committeren beide organisaties zich aan het uitdragen van het gedachtegoed van de Roosevelts en de vier vrijheden. Dit wordt vormgegeven door middel van het organiseren van activiteiten door de Roosevelt Foundation met ondersteuning van het Vfonds. Daarmee hopen zij bij te dragen aan het vergroten van de waardering voor de democratische rechtsstaat. In het bijzonder wordt er aandacht geschonken aan jongeren en streeft men na het bewustzijn over vrijheid binnen de samenleving te vergroten en te activeren.

Deze nieuwe overeenkomst is een vervolg op een al zeer vruchtbare samenwerking die in 2019 is gestart. Met hulp van het Vfonds is de Roosevelt Foundation in de afgelopen jaren in staat geweest om al meerdere Meet-ups te organiseren en een mooi lespakket voor scholen te ontwikkelen. 

Four Freedoms Awards Ceremony in New York

19 september 2023

Oktober = Black Achievement Month

05 september 2023

Jaarverslag FFDHJH 2022 is uit!

07 juni 2023