Maak kennis met

Aan prof. dr. Jan Tinbergen werd in 1992 de Freedom of Want Award toegekend. Tinbergen kreeg de award omdat hij ontwikkelingslanden hielp bij het opzetten van productieve economieën. Tegelijkertijd moedigde hij rijkere landen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van landen in nood.

Freedom from Want Award
Jan Tinbergen

Meer over Tinbergen

Jan Tinbergen werd in 1903 geboren in Nederland. Hij studeerde eerst wis- en natuurkunde en weigerde in militaire dienst te gaan toen hij werd opgeroepen. In de periode van zijn vervangende dienst begon hij zich te verdiepen in economie. Tinbergen paste de methoden van de fysica toe op de economie. Hij kreeg veel internationaal aanzien met zijn vele publicaties. Tinbergen wordt beschouwd als de grondlegger van de econometrie.

In 1951 werkte Tinbergen in Inda. Hier zag hij met eigen ogen zoveel armoede en gebrek, dat het invloed kreeg op de rest van zijn leven. Tinbergen werkte voor de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Unesco. Hij was onder andere voorzitter van het VN-comité voor Ontwikkeling en Planning. Tijdens zijn leven zette Tinbergen zich in voor gerichte ontwikkelingshulp. Hierbij waren afstemming wereldwijd en een eerlijke verdeling van middelen belangrijk. In 1994 overleed Tinbergen in Nederland. 

Functies en artikelen

Tinbergen oefende de volgende functies uit:

  • Hoogleraar aan universiteit van Harvard, Leiden en Rotterdam
  • Economisch adviseur Volkenbond in Geneve (1936-1938)
  • Directeur Nederlands Economisch Instituut (1934-1968)
  • Directeur Centraal Planbureau (1945-1955)
  • Voorzitter VN-comité Ontwikkeling en Planning (1936-1938)

Hij won de Nobelprijs voor Economie in 1969.

Tinbergen bracht het volgende werk voort:

  • Regel van Tinbergen.
  • Het ruilbeginsel van Tinbergen
  • De Tinbergen Norm
  • Ontwikkelde het eerste omvattende nationale macro-economisch model

Andere laureaten uit 1992

Javier Pérez de Cuéllar
Javier Pérez de Cuéllar
International Four Freedoms Award

Javier Pérez de Cuéllar

Mstislav Rostropovich
Mstislav Rostropovich
Freedom of Speech Award

Mstislav Rostropovich

Terry Waite
Terry Waite
Freedom of Worship Award

Terry Waite

Lord Carrington
Lord Carrington
Freedom from Fear Award

Lord Carrington