Iedereen kan een voordracht voor een Four Freedoms Award doen. Voor een geschikte voordracht is het van belang dat de verdiensten van de voorgedragen persoon of organisatie op het gebied van (een van) de Vier Vrijheden worden aangetoond. De namen van de voorgedragen personen of organisaties worden niet openbaar gemaakt.

Met het Roosevelt Institute in New York, dat de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de oneven jaren in New York organiseert, is de afspraak gemaakt dat door het bestuur van de Roosevelt Foundation in beginsel alleen niet-Amerikanen worden geselecteerd ten behoeve van de uitreikingen in Middelburg, die in de even jaren plaatsvinden. Andersom worden in de oneven jaren in New York in beginsel alleen Amerikaanse laureaten geëerd.

Selectieproces 

Het bestuur van de Roosevelt Foundation is verantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten en de keuze voor de Four Freedoms Awards laureaten ten behoeve van de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden, die worden benoemd door het bestuur zelf, en wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning in Zeeland.

De planning van het selectieproces ziet er (grosso modo) als volgt uit:

Mei:

bespreking van de al reeds ingestuurde namen (longlist)

Augustus:

  • deadline voor het doen van voordrachten. Voordrachten die na augustus worden ontvangen kunnen worden meegenomen voor de volgende uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg
  • voorbereiding van de shortlist door de directeur van de Roosevelt Foundation
  • bespreking van de shortlist tussen het bestuur van de Roosevelt Foundation en zijn adviseurs

Oktober/
December:

definitieve laureatenkeuze door het bestuur van de Roosevelt Foundation. De keuze van het bestuur is definitief en er is geen beroep mogelijk. Het bestuur streeft daarbij naar unanimiteit. Als unanimiteit niet mogelijk blijkt, kan een besluit over de laureatenkeuze ook bij meerderheid van stemmen worden genomen.

April/Mei:

uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg

Bij zijn selectie laat het bestuur van de Roosevelt Foundation zich adviseren door zijn vaste adviseurs. Dit zijn de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de directeur van het Kabinet van de Koning. Naast deze vaste adviseurs kan het bestuur maximaal drie externe adviseurs benoemen.

Voordrachten

Voordrachten voor een Four Freedoms Award moeten zijn voorzien van:

  • De naam van de kandidaat. Dit kan een persoon of een organisatie zijn;
  • Een onderbouwing waarom de betreffende kandidaat in aanmerking komt voor een Four Freedoms Award volgens degene die de voordracht doet;
  • De contactgegevens van degene die de voordracht doet.

Voordracht laureaten Four Freedoms Awards

Voor welke Award wil je deze persoon/organisatie nomineren?

Youth Advisor Ploen Mevis

Ploen Mevis is Youth Advisor voor de Roosevelt Foundation. Samen met een aantal medestudenten van de University College Roosevelt nomineert zij laureaten waarvan zij denken dat ze een van de awards verdienen. 

Ploen Mevis

Ploen studeert onder andere rechten aan de University College Roosevelt. ‘’In mijn studie specialiseer ik me in mensenrechten. Zo heb ik bijvoorbeeld al eens gastlessen gegeven over mensenrechten op scholen.’’ De oproep voor Youth Advisor bij de Roosevelt Foundation werd bij haar op de universiteit gedeeld onder de studenten. ‘’Toen ik de oproep zag dacht ik van ja dit is echt iets voor mij’’, aldus Ploen.

Samen met een aantal medestudenten draagt Ploen een aantal laureaten aan ter nominatie voor een Four Freedoms Award. ‘’Ik doe dit samen met een team van 5 studenten. We komen allemaal uit verschillende werelddelen, denk aan Azië, Europa, maar ook Zuid-Amerika. Zo proberen we goed in kaart te brengen wat er in de wereld speelt.’’

Het team studenten onder leiding van Ploen wilt graag het onderbelichte in de spotlights zetten door middel van hun nominaties. ‘’De thema’s die wij als studenten belangrijk vinden, zien we nog te weinig terug bij de Four Freedoms Awards. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van Moslims in India, de vluchtelingencrisis op de Middellandse Zee of een kritische blik op Westerse Europese landen.’’

Door thema’s uit te lichten die studenten aanspreken, probeert het team een doel te bereiken. ‘’We willen jongeren inspireren. We willen laten zien dat verandering brengen iets laagdrempeligs is. Je kan al zoveel doen door kunst en muziek of bijvoorbeeld in je eigen sportvereniging.’’