Maak kennis met

In 2000 ontving dr. Louise Arbour de Freedom from Fear Award voor haar inzet om oorlogsmisdadigers op te pakken en door een internationaal tribunaal te laten berechten. Daarnaast ontving ze de award voor haar inzet voor de rechten van mensen en blijvende vrede.

Meer over Arbour

De Canadese diplomaat en jurist Louise Arbour is geboren in 1947 in Montreal, Canada. Het jaar 1970 was belangrijk voor haar leven en toekomstige loopbaan. De Canadese regering kondigde een Oorlogswet af, waarmee veel vrijheden van burgers meteen werden stopgezet. De wet was een reactie op de ontvoeringen door Franstalige separatisten. Juriste dr. Arbour werd wereldnieuws toen zij als aanklaagster bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de veel gezochte oud-president Slobodan Milosevic confronteerde met zijn misdaden. Dr. Arbour werkte bij de rechterlijke macht in Canada en werd in 1987 lid van het gerechtshof in Ontario. In 1996 verhuisde ze naar Den Haag, waar dr. Arbour hoofdaanklaagster werd bij de speciale tribunalen voor Joegoslavië en Rwanda. In 1999 werd ze benoemd tot rechter in het Hooggerechtshof van Canada.

Tussen 2004 en 2008 werkte dr. Arbour opnieuw voor de Verenigde Naties (VN). Dit keer als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Ze speelde een belangrijke rol in het accepteren van de Jogjakarta bepalingen. Deze gingen over de rechten van lesbiennes, homo- en biseksuelen. Dr. Arbour kreeg veel kritiek op haar houding in de Oegandese kwestie en het conflict tussen Israël en de Palestijnen in 2006. Eerst weigerde dr. Arbour zich te bemoeien met de kwestie van de gegijzelde Israëlische militairen. Ze verklaarde dat ‘elke commandant en bestuurder persoonlijk verantwoordelijk gesteld zou kunnen worden voor crimineel gedrag’. In juli 2008 sprak een rapport van de VN tegen dat dr. Arbour de democratieën in haar oordelen en uitspraken zou benadelen in vergelijking met door dictatoren bestuurde landen.

Functies en artikelen

Dr. Arbour oefende de volgende functies uit:

  • Assistente van lid van Canadees Hoogegerechtshof (1972)
  • Rechter Hooggerechtshof Ontario (1987-1995)
  • Hoofdaanklager Joegoslavie-tribunaal (1999)
  • Hoofdaanklager Rwanda-tribunaal (1999)
  • Hoge Commissaris voor Mensenrechten (2004-2008)

Tijdens haar loopbaan publiceerde dr. Arbour artikelen op het gebied van rechtsprocedure, het strafrecht, burgervrijheden en genderproblemen. Ze heeft 27 eredoctoraten ontvangen van verschillende universiteiten.

In 2006 presenteerde dr. Arbour de Verklaring van Montreal, waarin de rechten van lgbt’ers zijn vastgelegd. Verder sprak ze zich uit voor het naleven van de Yogyakarta-beginselen. Dit is een volledig verbod op discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

Andere laureaten uit 2000

Martti Ahtisaari
Martti Ahtisaari
International Four Freedoms Award

Martti Ahtisaari

Bronislaw Geremek
Bronislaw Geremek
Freedom of Speech Award

Bronislaw Geremek

Dame Cicely Saunders
Dame Cicely Saunders
Freedom of Worship Award

Dame Cicely Saunders

Monkombu S. Swaminathan
Monkombu S. Swaminathan
Freedom from Want Award

Monkombu S. Swaminathan