Maak kennis met

De Freedom from Fear Award werd in 1988 toegekend aan dr. Armand Hammer. Hij ontving de award omdat hij zich heel zijn leven inzette om de kwetsbare band tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie te bewaren. Een ander doel was om de spanningen van de Koude Oorlog te verminderen.

Freedom from Fear Award
Armand Hammer
Armand Hammer

Meer over Hammer

Dr. Armand Hammer werd geboren in 1898 in de Verenigde Staten. Hij werd net als zijn vader arts, en ging na zijn studie naar de Sovjet-Unie om daar als arts te werken. Hammer begon al snel met het leveren van humanitaire hulpgoederen. In de jaren twintig verbleef hij vaak in de Sovjet-Unie om toe te zien op zijn zaken. Het geld dat Hammer verdiende met zijn handel stak hij in de oliehandel. In 1957 werd hij CEO van Occidental Petroleum, een oliemaatschappij in de Verenigde Staten.

Hammer deed tijdens zijn leven veel aan liefdadigheid. Zo leverde hij humanitaire hulp na de kernramp van Tsjernobyl in 1986. Verder was hij kunsthandelaar en kunstverzamelaar. Hammer overleed in 1990 in de Verenigde Staten. 

Functies en artikelen

Hammer oefende de volgende functies uit:

  • Ondernemer farmaceutische producten (1921-1957)
  • CEO Occidental Petroleum (1957-1990)

Hij schreef het volgende boek:  

  • Hammer, Armand & Neil Lyndon (1987) Hammer - Witness to History, Simon & Schuster

Hammer verzamelde tijdens zijn leven impressionistische en post-impressionistische schilderijen. Hij schonk deze schilderijen, welke de kern vormen van de permanente collectie van het UCLA Hammer Museum in Los Angeles. Samen met zijn broer Victor was Armand Hammer eigenaar van de ‘Hammer Galleries’ in New York City, Verenigde Staten.

Daarnaast liet Hammer het Armand Hammer United World College of the American West (UWC-USA) na. Samen met zijn vrienden Harry en Rosa Strygler steunde hij verschillende Joodse stichtingen.

In 1978 ontving Hammer als niet-inwoner van de Sovjet-Unie de onderscheiding de Orde van Vriendschap der Volkeren. Leonid Brezjnev gaf deze aan Hammer. Hammer ontving de onderscheiding voor zijn krachtige steun aan de Internationale Arbeiders- en Communistische Beweging en de behoeften van de Sovjet-Unie.

Andere laureaten uit 1988

Helmut Schmidt
Helmut Schmidt
International Four Freedoms Award

Helmut Schmidt

Ellen Johnson Sirleaf
Ellen Johnson Sirleaf
Freedom of Speech Award

Ellen Johnson Sirleaf

Teddy Kollek
Teddy Kollek
Freedom of Worship Award

Teddy Kollek

Halfdan T. Mahler
Halfdan T. Mahler
Freedom from Want Award

Halfdan T. Mahler