Sponsors

Helping To Inspire Future Generations…

De Roosevelt Foundation hecht eraan dat het gedachtegoed van Franklin en Eleanor Roosevelt en de boodschap van de vier vrijheden breed onder de aandacht wordt gebracht, vooral bij jongeren en toekomstige generaties. Daarom zal de Roosevelt Foundation mensen blijven inspireren en motiveren om hun vrijheden te koesteren en zich daarvoor actief in te zetten.

Om onze ambities en doelen te realiseren zijn natuurlijk middelen en organisatiekracht nodig. Wij zijn al onze sponsoren dankbaar voor hun ondersteuning en hun betrokkenheid bij de Roosevelt Foundation. Met hun steun en betrokkenheid sterken zij het geloof en vertrouwen in de vrijheid van mensen en in de kracht van democratie.

 

Nationale Postcode Loterij
De Four Freedoms Awards en de Nationale Postcode Loterij zijn een dream team. De droom van Franklin D. Roosevelt over de Four Freedoms sluit nauw aan bij de doelen van de Postcode Loterij. Dankzij de ruim 2,9 miljoen deelnemers heeft de Postcode Loterij het afgelopen jaar een bedrag van € 357 miljoen kunnen verdelen onder organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige en groene wereld. Zo draagt de loterij bij aan de verwezenlijking van de dromen van goede doelen en van haar deelnemers. 

 

Provincie Zeeland
De Provincie Zeeland is gastheer van de uitreiking van de Four Freedoms Awards. De Provincie wil op deze manier mensen inspireren invulling te geven aan de Vier Vrijheden.


 

North Sea Port
Vrijheid zou voor alle mensen vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is dat nog niet het geval. Het gedachtegoed van Franklin en Eleanor Roosevelt verdient dan ook onze betrokkenheid en aandacht. North Sea Port sponsort daarom uit volle overtuiging de Four Freedoms Awards

Aegon
AEGON is trots sponsor van de Four Freedoms Awards en de waarden die de Vier Vrijheden in onze samenleving hebben.

 

 


 

Holland America Friendship Foundation
De HAFF wil de vriendschappelijke banden tussen Nederland en de Verenigde Staten versterken. Zij sponsort daarom verschillende culturele en onderwijsactiviteiten. De HAFF gelooft in een "wereld die gebouwd is op vier essentiële vrijheden" zoals President Roosevelt zei in 1941 en die de Roosevelt Foundation uitdraagt bij de Four Freedoms Awards uitreiking.

H4A (Holding de Vier Ambachten)
Op diverse manieren ondersteunt en stimuleert H4A verenigingen, evenementen en activiteiten. Onze doelstelling hierbij is een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Het sponsoren van de Four Freedoms Award past perfect binnen dit doel omdat de vier vrijheden belangrijke waarde zijn binnen onze samenleving. Daarom sponsoren wij de Four Freedoms Award.

PZEM

PZEM ondersteunt de Roosevelt Stichting om het gedachtegoed van Franklin D. Roosevelt blijvend uit te dragen, voor nu en voor toekomstige generaties. 

PZEM heeft een lange historie in Zeeland, al bijna 100 jaar. PZEM is in een dynamische energiemarkt een stabiele factor met oog voor een duurzame toekomst en vrije keuze voor iedereen.

Dit doen wij door betrouwbaar en flexibel te zijn. Door te innoveren en kennis en expertise te leveren. Wij zijn een partner in energie.

 

 

 

 


 

Wiskerke Onions

 

 

 

 


 

Vfonds

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij


 

Als u geïnteresseerd bent om een bijdrage te leveren aan de Roosevelt Foundation en de uitreiking van de Roosevelt Four Freedoms Awards kunt u onderstaand pdf-bestand downloaden.

Contribute to the Roosevelt Foundation

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Desiree Frissen, Roosevelt Foundation, telefoonnummer 0118-631321