Partners

Helping To Inspire Future Generations…

De Roosevelt Foundation hecht eraan dat het gedachtegoed van Franklin en Eleanor Roosevelt en de boodschap van de vier vrijheden breed onder de aandacht wordt gebracht, vooral bij jongeren en toekomstige generaties. Daarom zal de Roosevelt Foundation mensen blijven inspireren en motiveren om hun vrijheden te koesteren en zich daarvoor actief in te zetten.

Om onze ambities en doelen te realiseren zijn natuurlijk middelen en organisatiekracht nodig. Wij zijn al onze partners dankbaar voor hun ondersteuning en hun betrokkenheid bij de Roosevelt Foundation. Met hun steun en betrokkenheid sterken zij het geloof en vertrouwen in de vrijheid van mensen en in de kracht van democratie.

 

Nationale Postcode Loterij

De Four Freedoms Awards en de Nationale Postcode Loterij zijn een dreamteam. De droom van Franklin D. Roosevelt over de Four Freedoms sluit nauw aan bij de idealen van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij de 3 miljoen deelnemers heeft de Nationale Postcode Loterij het afgelopen jaar een bedrag van € 331,9 miljoen kunnen verdelen onder organisaties en initiatieven die zich inzetten voor goede doelen. Zo worden dromen werkelijkheid, voor deelnemers en goede doelen.

Provincie Zeeland
De Provincie Zeeland is gastheer van de uitreiking van de Four Freedoms Awards. De Provincie wil op deze manier mensen inspireren invulling te geven aan de Vier Vrijheden.


 

North Sea Port

Vrijheid zou voor alle mensen vanzelfsprekend moeten zijn. Voor een internationale haven als North Sea Port betekent dit dialoog, samenwerking en verbondenheid. Het gedachtegoed van Franklin en Eleanor Roosevelt is van cruciale betekenis. Alleen samen kunnen we strijden voor de vrijheid. North Sea Port hecht daarom veel belang aan ons partnerschap met de Four Freedom Awards.

Aegon
AEGON is trots sponsor van de Four Freedoms Awards en de waarden die de Vier Vrijheden in onze samenleving hebben.

ABN AMRO Bank

Bij ABN AMRO hebben we een duidelijke purpose: Banking for better, for generations to come. Het is ons kompas bij alles wat we doen. Samen met onze klanten gaan we de uitdagingen van onze tijd aan en geven we vorm aan de toekomst. Het partnership met De Roosevelt Foundation sluit hier naadloos bij aan. Zij brengen het gedachtegoed van Franklin en Eleanor Roosevelt en de boodschap van de vier vrijheden breed onder de aandacht, ook bij jongeren, de toekomstige generaties en zetten zich actief in om de vrijheden te koesteren.

De Hoop

De Hoop Terneuzen draagt de maatschappij een warm hart toe. Het gedachtengoed van Franklin en Eleanor Roosevelt verdient dan ook onze betrokkenheid. De vier vrijheden zijn van cruciaal belang binnen onze samenleving, want helaas is vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom sponsort De Hoop Terneuzen met trots en overtuiging de Four Freedoms Awards. 


 

Dow Benelux B.V.

Dow Benelux is met ruim 4500 medewerkers en meer dan 50 nationaliteiten een zeer diverse organisatie. Waar focus op diversiteit en inclusie enorm belangrijk is. Als grootste werkgever in Zeeland zijn nauwe relaties met de omgeving van cruciaal belang. Via een actief sponsor en donatiebeleid draagt Dow graag bij aan lokale en regionale projecten.

Holland America Friendship Foundation
De HAFF wil de vriendschappelijke banden tussen Nederland en de Verenigde Staten versterken. Zij sponsort daarom verschillende culturele en onderwijsactiviteiten. De HAFF gelooft in een "wereld die gebouwd is op vier essentiële vrijheden" zoals President Roosevelt zei in 1941 en die de Roosevelt Foundation uitdraagt bij de Four Freedoms Awards uitreiking.

H4A (Holding de Vier Ambachten)

H4A voelt zich betrokken bij de samenleving. We willen hier dan ook op verschillende manieren een waardevolle bijdrage aan leveren. Zoals via sponsoring. Als trotse partner van de Four Freedom Awards zijn we betrokken bij allerlei initiatieven om vrijheid vorm te geven, waar ook ter wereld. Want vrijheid is een ontzettend belangrijke waarde in onze samenleving. Daar staan we voor!

 


 

 

 

 

 

 


 

Vfonds

Nog altijd vormt het gedachtegoed van Franklin D. Roosevelt een inspiratiebron voor velen. Vfonds steunt de Four Freedoms Awards, omdat dit inspirerende gedachtegoed over de Vier Vrijheden hiermee levend wordt gehouden en een inspiratiebron blijft. Het kunnen leven in vrede en vrijheid is namelijk geen vanzelfsprekendheid. Het programma sluit naadloos aan bij de doelstellingen van vfonds om projecten de subsidiëren die verschillende generaties inspireren en motiveren om, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, actief bij te dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.


 

Als u geïnteresseerd bent om een bijdrage te leveren aan de Roosevelt Foundation en de uitreiking van de Roosevelt Four Freedoms Awards kunt u onderstaand pdf-bestand downloaden.

FFA Partner Brochure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sebastian Groothuis, Roosevelt Foundation, rooseveltfoundation@zeeland.nl.