Wereldproblemen online oplossen? De Modern United Nations deden het!

Met een klinkende motivatiespeech van de Commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman en enthousiaste woorden van Simone Filippini, Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de VN, gingen de Modern United Nations afgelopen woensdag van start.

Onder voorzitterschap van studenten van de University College Roosevelt gingen 70 leerlingen van diverse middelbare scholen uit Zeeland met elkaar in conclaaf over actuele wereldproblemen. Vanzelfsprekend stonden de huidige pandemie, klimaatverandering en mensenrechten hoog op de lijst van wereldproblemen die door leerlingen met lobbyen, onderhandelen en debatteren aangepakt werden. Het bijzondere van de Modern United Nations was de aanwezigheid van delegaties als de Oceanen, bedrijven en toekomstige generaties, naast de landendelegaties.

Net als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september dit jaar gingen ook de Modern United Nations uiteindelijk online. Hiermee werd gehoor gegeven aan de dringende adviezen vanuit het Kabinet rondom COVID-19.

De online omgeving bood ook voordelen: delegaties hadden prachtige digitale landenachtergronden ontworpen!

 Aan het eind van de middag lagen er na lang en koortsachtig overleg drie klinkende resoluties die met een klap van de voorzittershamer bekrachtigd werden!

<Barbara Oomen, Professor aan de UCR en bestuurslid van de Roosevelt Foundation>:

Ontzettend inspirerend en hoopgevend hoe betrokken en intensief de leerlingen en studenten hier mee bezig waren. De resoluties die uit de drie commissies naar voren zijn gekomen zijn van zo’n hoog niveau dat ze door Simone Filippini meegenomen zullen worden naar de VN75 commissie…’

De Modern United Nations maakten onderdeel uit van de campagne rondom het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties op zaterdag 24 oktober jl.. Zij komen voort uit de samenwerking tussen de Four Freedoms organisaties: UCR, Roosevelt Foundation, RIAS, Provincie Zeeland, het Bevrijdingsmuseum en het V-Fonds, gericht op het verspreiden van het gedachtegoed van de Roosevelts en de Vier Vrijheden.

De Verenigde Naties zijn dit jaar tevens de ontvanger van de Internationale Roosevelt Four Freedoms Award, die elke twee jaar wordt uitgereikt in Middelburg door de Roosevelt Foundation.

De drie resoluties zijn vanaf vrijdag 30 oktober 15:00 uur in te zien via de website van de Roosevelt Foundation – Four Freedoms. Hier komt ook het onderwijsmateriaal te staan.

https://www.fourfreedoms.nl/nl/modern-united-nations.htm

Vragen / verzoek om informatie via: MUN@ucr.nl

Terug naar overzicht