Vrijheidscollege: lezing door Herman Pleij

Woensdag 25 april is er weer een vrijheidscollege in de Burgerzaal van het stadhuis aan de Markt in Middelburg. Dit jaar is Herman Pleij de spreker en houdt hij een lezing over hoe vrij een mening mag zijn. De lezing is gratis en start om 20.00 uur. Vooraf zijn kaarten te reserveren via de landelijke website www.vrijheidscolleges.nl.

Herman Pleij

Herman Pleij is emeritus hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de ontwikkeling van een burgermoraal en van Nederlandse identiteiten in het algemeen. Pleij schreef hier een groot aantal artikelen, essays en boeken over, waaronder recent ‘Moet nog steeds kunnen: op zoek naar een Nederlandse identiteit’ (2016) en het essay ‘Geluk!? Van hemelse gave tot hebbeding’ (2017). Hij bekijkt de hedendaagse samenleving geheel op eigen wijze en hij schuwt het maatschappelijk debat niet. Pleij is ook verschillende keren te gast geweest in het programma De Wereld Draait Door.

Hoe vrij mag een mening zijn?

Dat is de vraag die Herman Pleij opwerpt in zijn Vrijheidscollege. Over de vrijheid van meningsuiting zijn we het in een moderne rechtsstaat als Nederland snel eens: dat spreekt vanzelf. En we zijn er trots op dat Erasmus, Coornhert en ook Willem van Oranje daar vroeg voor gepleit hebben. Maar in de praktijk leverde die met de mond beleden vrijheid voortdurend problemen op. En dat is nog steeds zo. Waar liggen de grenzen van deze vrijheid? Waarom verschuiven ze telkens? En wie gaan daarover?

Vrijheidscolleges

De Vrijheidscolleges zijn jaarlijkse lezingen die plaatsvinden in de aanloop naar Bevrijdingsdag op 5 mei. De lezingen zijn gebaseerd op de ‘four freedoms’ van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. Op 6 januari 1941 sprak president Franklin Delano Roosevelt in Washington de ‘State of the Union’ uit, de jaarlijkse troonrede van het Amerikaanse volk. Zijn rede ging de geschiedenis in als de ‘Four Freedoms’ rede. De vrijheden gaan over de omgang met elkaar in het dagelijks leven. Roosevelt formuleerde vier vrijheden die voor iedereen ter wereld zouden moeten gelden en die nog steeds actueel zijn: de freedom from fear (gevrijwaard blijven van angst en onderdrukking), freedom from want (gevrijwaard zijn van gebrek en honger), freedom of speech & expression (het recht zijn mening uit te dragen) en de freedom of worship (ieder mens mag een god aanbidden op de manier zoals hij wil). Het zijn waarden die ons voorhouden hoe we met elkaar moeten omgaan, dat we gelijkwaardig zijn en dat we met respect en betrokkenheid met elkaar verbonden zijn. Dat gaat niet alleen over gebeurtenissen in het verleden, dat gaat ook over het debat van vandaag de dag: over Charlie Hebdo, over de Palestijnen en Israël, over IS, populisme, migratie en nog veel meer. 

Het Vrijheidscollege is mede tot stand gekomen via de Provincie in het kader van het programma ‘Four Freedoms Door het Jaar Heen’. 

Aanmelden lezingen

Het is noodzakelijk om u aan te melden voor deze lezing. Op de site www.vrijheidscolleges.nl

Hier kunnen ook de gratis kaarten worden gereserveerd voor de lezingen.

Terug naar overzicht