Veroordeling Four Freedoms Awards Laureaat 2020 Maria Ressa

Met grote zorg heeft de Roosevelt Foundation kennis genomen van de veroordeling van Four Freedoms Awards Laureaat 2020 Maria Ressa en Reynaldo Santos Jr. door een rechtbank in Manila op 15 juni 2020.

Met Maria Ressa maakt de Roosevelt Foundation zich sterk voor de bevordering van het respect voor de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

In 1941 omschreef President Franklin Delano Roosevelt de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees als  fundamentele mensenrechten voor iedereen, overal ter wereld. Deze vier vrijheden werden in 1948 opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De Roosevelt Foundation beschouwt deze vrijheden als belangrijke voorwaarden voor een duurzame democratie en een menswaardig bestaan.

We zullen het juridische proces met grote aandacht blijven volgen. De Roosevelt Foundation wenst Maria Ressa en haar collega’s veel moed en kracht in hun streven naar gerechtigheid en hun voortdurende strijd voor de persvrijheid. 

Terug naar overzicht