Roosevelt Foundation ontvangt subsidie van V-fonds en Bevrijdingsmuseum

De Roosevelt Foundation heeft een subsidie van €50.000 ontvangen van het V-Fonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). De subsidie is voor een toekomstverkenning en vloeit voort uit een intentieverklaring die op 10 januari is ondertekend door het V-fonds, de Roosevelt Foundation, Provincie Zeeland, University College Roosevelt, het Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp en het RIAS. Het Bevrijdingsmuseum draagt bij met een bedrag van €25.000.

Leo Hannewijk (directeur Zeeuwse Concertzaal en de Oostkerk en vml. directeur Film by the Sea) en Nine Nooter (Strategisch adviseur en vml. directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei) voeren de toekomstverkenning uit.

De verkenning moet de kansen en mogelijkheden in beeld brengen die kunnen bijdragen aan een vergroting van de bekendheid van de four freedoms, in het bijzonder bij jongeren. Daartoe zullen  onder meer verdere mogelijkheden van samenwerking worden onderzocht tussen de ondertekenaars van de intentieverklaring, maar ook met andere organisaties zoals het Roosevelt Institute en de FDR Presidential library and museum in New York.

Het V-fonds zet zich met voorlichting, educatie en publiciteit onder meer in voor de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en het stimuleren van de rechtsorde. Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog met bijzondere aandacht voor de Slag om de Schelde en de betekenis van deze strijd voor onze vrijheden. De Roosevelt Foundation stelt zichzelf ten doel de kennis van en het respect voor de mensenrechten in het algemeen en de four freedoms in het bijzonder te vergroten, onder meer met de tweejaarlijkse uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg.

Terug naar overzicht