Presenters van de Four Freedoms Awards 2018 zijn bekend!

Op 30 april maakte de voorzitter van de Roosevelt Foundation en commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer Han Polman, bekend wie de Four Freedoms Awards uitreiken aan de laureaten van de Four Freedoms Awards 2018 op 16 mei 2018 in Middelburg.

  • Vicepremier Hugo de Jonge zal de Internationale Four Freedoms Award uitreiken aan  Christiana Figueres. Mevrouw Figueres neemt weliswaar de prijs in ontvangst, maar zij vertegenwoordigt allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord van Parijs. Co-presenter is Perrin Roosevelt Ireland, achterkleindochter van President Franklin D. Roosevelt;
  • Mevrouw Fidan Ekiz, journalist en documentairemaker, reikt de award voor de Vrijheid van Meningsuiting uit aan Erol Önderoglu;
  • Mevrouw Karen Armstrong, Brits auteur en expert op het gebied van religie, zal de award voor de Vrijheid van Godsdienst uitreiken aan Bisschop Paride Taban;
  • De heer André Kuipers, astronaut en ambassadeur van o.a. Wereld Natuur Fonds, zal de award voor de Vrijwaring van Gebrek uitreiken aan Emmanuel de Merode namens het samenwerkingsverband van de Virunga Alliance;
  • De heer Herman van Veen, podiumkunstenaar en kinderrechtenactivist, reikt de award voor de Vrijwaring van Vrees uit aan Urmila Chaudhary.


De heer Hugo de Jonge / Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vicepremier
Presenter van de Internationale Four Freedoms Award

Hugo de Jonge is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier van Nederland. Hugo de Jonge begon zijn loopbaan in het onderwijs. Eerst als leraar op een basisschool, later als schoolleider. Vervolgens was hij achtereenvolgens werkzaam als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van het CDA, als politiek assistent voor verschillende bewindslieden en als ambtenaar op het ministerie van OCW. Van 2010-2017 was hij wethouder in Rotterdam, tussen 2010 en 2014 verantwoordelijk voor Onderwijs en Jeugd en vanaf 2014 daarnaast ook voor Zorg. Minister De Jonge is lid van het Christen Democratisch Appèl (CDA).

Over de Four Freedoms Award zegt minister De Jonge:

“Iedereen wil leven zonder armoede en angst. Toch is dat voor veel mensen, hier en in de rest van de wereld, geen gegeven. Klimaatverandering draagt bij aan het vergroten van dat onrecht. Langdurige droogte, grote overstromingen en extreme orkanen zorgen voor ontregelde samenlevingen, angst, en - nog meer - ongelijkheid. Met het Klimaatakkoord van Parijs is een overeenkomst gesloten met meer ambitie dan velen van ons hadden durven hopen of dromen. In Nederland is het klimaatbeleid nu een van de speerpunten van het huidige kabinet. Hopelijk kunnen we over een aantal decennia terugkijken op Parijs als historisch breekpunt: vanaf toen wisten we gezamenlijk het tij te keren.”

Mevrouw Fidan Ekiz / Nederlands journalist en documentairemaker
Presenter van de Award voor de Vrijheid van Meningsuiting

Fidan Ekiz is journalist en documentairemaker. Ze was onder andere correspondent voor RTL Nieuws en de Geassocieerde Persdiensten (GPD) bladen in Istanbul. Tijdens de Irak-oorlog in 2003 berichtte zij als oorlogscorrespondent vanaf de Turks-Iraakse grens en vanuit Noord-Irak. Ook werkte ze als redacteur bij het televisieprogramma Pauw en Witteman. Nu is zij met enige regelmaat tafeldame bij De Wereld Draait Door.
In 2009 maakte Fidan Ekiz de documentaireserie Veerboot naar Holland. Deze documentaire vertelt het emigratieverhaal van enkele Turkse gezinnen – waaronder dat van haarzelf - in Rozenburg, een dorp bij Rotterdam. Hiermee won ze de Erasmus Euro Media Award en de Rotterdamse Persprijs.
Ook de documentaires “Ik zie een verre reis”, “Alles komt goed” en “De Pen en het zwaard” zijn van haar hand. Deze laatste documentaireserie gaat over journalisten die strijden voor de waarheid in landen waar machthebbers hen tot zwijgen proberen te brengen. Zij vertelt haar verhalen betrokken, genuanceerd en belicht alle kanten van het verhaal zo oprecht mogelijk.
In 2017 werd aan Fidan Ekiz de Duidelijketaalprijs toegekend. Dat is een prijs die sinds 2009 wordt toegekend aan een persoon die uitblinkt in taalvaardigheid binnen zijn of haar vakgebied.


Mevrouw Karen Armstrong / Brits auteur en expert op het terrein van religie
Presenter van de Award voor de Vrijheid van Godsdienst

Karen Armstrong is een Brits auteur en expert op het terrein van religie. Ze is een veelgevraagd spreekster en geeft over de hele de wereld lezingen en colleges. Haar specialiteiten zijn het christendom, het jodendom en de islam. Haar boeken worden gekenmerkt door een vrijzinnige kijk op het verschijnsel godsdienst. Nadat zij elf jaar lang als non in een klooster had geleefd, verliet ze de orde en ging ze Engels studeren in Oxford.
Karen Armstrong behoort tot de meest spraakmakende auteurs over vraagstukken van religie en geloof. Zij schreef bestsellers als “De kwestie God, de toekomst van religie”(2009), “Compassie” (2010) en haar laatste boek heet “In naam van God, religie en geweld” (2014). Zij initieerde in 2009 de Charter for Compassion (Handvest voor Compassie). Dit handvest, een tekst op basis van de Gulden Regel (Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet aan) is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam samenleven.
Karen Armstrong ontving in 2008 de Four Freedoms Award voor de Vrijheid van Godsdienst en won dat jaar ook de Amerikaanse TED Prize. In 1999 had zij de Muslim Public Affairs Council Media Award al ontvangen. Vorig jaar ontving zij een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ontving tevens de Princess of Asturias Award for Social Sciences.

Karen Armstrong vindt het een grote eer om de Franklin D. Roosevelt Award voor de Vrijheid van Godsdienst aan bisschop Taban te overhandigen:

"Zijn moedige en onvermoeibare werk als vredestichter in Zuid-Soedan en zijn medeleven om het leed van de bevolking te verlichten is een voorbeeld dat onze wereld hard nodig heeft."

De heer André Kuipers / Nederlands astronaut en ambassadeur van onder andere het Wereld Natuur Fonds
Presenter van de Award voor de Vrijwaring van Gebrek

André Kuipers is ruimtevaarder van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA en ambassadeur van bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds (WNF), JustDiggIt en het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Na een studie geneeskunde werd hij keuringsarts bij de Koninklijke Luchtmacht. Daarna ging hij aan de slag als arts en wetenschappelijk onderzoeker bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. André Kuipers zag de aarde zoals maar weinigen haar zagen: vanuit de ruimte. Hij vloog twee missies van in totaal 204 dagen. Na zijn verblijf in de ruimte maakt hij zich bijzonder sterk voor het behoud van onze planeet. Vanuit de ruimte zag hij de diversiteit aan landschappen en gebieden, maar werd daarbij meteen ook geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de aarde. Om jong en oud bewust te maken van het belang om zorgvuldig om te gaan met de wereld waar we in leven, houdt André Kuipers colleges en geeft lezingen. Door middel van zijn ambassadeurschappen en de André Kuipers Stichting beoogt hij een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van onze planeet en een goede toekomst voor onze jeugd.

De heer Herman van Veen / Nederlands podiumkunstenaar en kinderrechtenactivist Presenter van de Award voor de Vrijwaring van Vrees

Herman van Veen speelt viool, zingt, schrijft, componeert, regisseert, schildert en is de geestelijk vader van de stripfiguur Alfred Jodocus Kwak. Van zijn hand verschenen tot op heden 182 cd’s, 26 dvd’s en een zeventigtal boeken waarvan sommige in twintig talen vertaald. Van Veen zet zich al meer dan vijftig jaar actief in voor de rechten van het kind, is jarenlang goodwill-ambassadeur voor Unicef geweest en mag zich – naast de vele internationale onderscheidingen die hem ten deel vielen- Professor Honoris Causa van de Martin Buber University Brussel/Kerkrade noemen en heeft een Eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel omwille van zijn humanitaire inzet, zijn consequente houding tegen elke vorm van onrecht en zijn verdediging van het vrije woord. In 2004 kreeg Herman van Veen de World Peace Flame, een symbool voor vrede, vrijheid, eenheid en waarheid. De Club van Budapest reikte in 2005 aan hem de Planetary Consciousness Award uit. Herman is drager van het Verdienstkreuz am Band des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In het kader van de Four Freedoms Awards moest Herman van Veen denken aan zijn geliefde uitspraak:
“Wat heb je aan een ander, als hij niet anders is.”

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties, die met hun inzet en prestaties een grote toewijding hebben laten zien aan de idealen die President Franklin Delano Roosevelt in zijn historische Four Freedoms speech in 1941 verkondigde. In deze speech stelde hij dat het voor het voortbestaan van een duurzame democratie noodzakelijk is dat iedereen, overal in de wereld, recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. Na 77 jaar hebben deze woorden nog niets aan waarde en belang ingeboet.

Four Freedoms Awards werden eerder uitgereikt aan enkele van de meest vooraanstaande wereldburgers van onze tijd: zoals Harry S. Truman, H.K.H. Prinses Juliana, John F. Kennedy, Nelson Mandela, J. William Fulbright, Arthur Miller, Jimmy Carter, voormalig Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, Malala Yousafzai, Ruth Bader Ginsburg en dr. Angela Merkel.

De Roosevelt Foundation en het Roosevelt Institute in New York willen mensen inspireren om zich in te zetten voor de bevordering van deze vier vrijheden, overal in de wereld. De Four Freedoms Awards ceremonies vinden in de oneven jaren plaats in New York en in de even jaren in Middelburg.

Terug naar overzicht