Jaarverslag 'Four Freedoms door het jaar heen' 2016

Op 6 januari 2016 was het precies 75 jaar geleden dat toenmalig president Franklin Delano Roosevelt zijn Four Freedoms speech uitsprak voor het Amerikaanse congres. In deze speech stelde hij dat het voor het voortbestaan van een duurzame democratie noodzakelijk is dat iedereen, overal ter wereld, recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de Vrijheid van Meningsuiting, de Vrijheid van Godsdienst, Vrijwaring van Gebrek en Vrijwaring van angst. Na 75 jaar hebben deze woorden nog niets aan waarde en belang ingeboet.


Four Freedoms Awards
Als signaal dat we moeten blijven strijden voor essentiële vrijheden van de mens, worden jaarlijks de Four Freedoms Awards uitgereikt. Deze awards worden toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties die met hun inzet en prestaties een grote toewijding hebben laten zien aan de idealen die President Franklin Delano Roosevelt in zijn historische speech in 1941 verkondigde. In 2016 werden deze onderscheidingen wederom in Middelburg uitgereikt.


Four Freedoms door het jaar heen
Om aandacht te vestigen op deze essentiële vrijheden werden onder de noemer ‘Four Freedoms door het jaar heen’ ook in 2016 weer boeiende activiteiten georganiseerd in Zeeland. Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, liep het 19e Nederlands Cartoonfestival als een rode draad door het jaarprogramma heen. Cartoonisten uit verschillende landen en verschillende culturen tekenden voor vrijheid en lieten Zeeland zien dat humor en satire nog steeds een belangrijke functie hebben. Ze lieten ons lachen en nadenken, over vrijheid en onvrijheid, over onszelf of over onze diepste overtuigingen. Cartoons bleken een krachtig middel om een serieus en complex onderwerp als ‘vrijheid’, eenvoudig en begrijpelijk weer te geven en bespreekbaar te maken. Vanuit een positief ideaal: een hulde aan de humor en de vrijheid!

Het jaarverslag 2016 van 'Four Freedoms door het jaar heen' is verschenen en laat de mooie resultaten van het afgelopen jaar zien.

Terug naar overzicht