Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

Vandaag, vrijdag 20 november 2015, is het 26 jaar geleden dat naast de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, er een speciaal verdrag kwam dat opkomt voor de Rechten van het Kind. Een bijzonder kwetsbare groep in onze samenleving, maar ook een groep die wél onze toekomst is en maar liefst een derde van de wereldbevolking beslaat. 20 november is door de VN dan ook uitgeroepen tot 'Internationale Dag voor de Rechten van het Kind'.

Naast de 'Roosevelt Four Freedoms' bestaan de Rechten van het Kind onder meer uit: Recht op spel en ontspanning, Recht op vrijwaring van kinderarbeid en Recht op goede zorg en onderwijs.

UNICEF zorgt ervoor dat álle landen binnen de Verenigde Naties deze Rechten van het Kind respecteren en naleven.

Foto: © UNICEF/Pakistan/AsadZaidi

Terug naar overzicht