Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Naast de Internationale dag van het Kind op 1 juni staan we ook jaarlijks, op 20 november, stil bij de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Op deze datum in 1989 werd de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en is inmiddels door 191 van de 193 landen ondertekend.

In deze verklaring worden de rechten van het kind benoemd zoals bijvoorbeeld recht op onderwijs, recht op eigen geloof en cultuur, recht op een naam en een nationaliteit, recht op een eigen mening, recht op een veilig en gezond leven en het recht op bescherming tegen kinderarbeid.

Helaas worden nog steeds wereldwijd de rechten van het kind geschonden. In landen waar oorlog heerst of voedseltekort, in landen waar kinderarbeid wordt toegepast maar ook dichter bij huis waar kinderen geen toegang hebben tot onderwijs of vanwege hun afkomst worden gediscrimineerd.

De Roosevelt Foundation geeft mensen en organisaties die opkomen voor de rechten van het kind, een podium met het toekennen van de Four Freedoms Awards.

Dit jaar werd Urmila Chaudhary, die opkomt voor de rechten van kindslaven in Nepal, geëerd met de onderscheiding voor de Vrijwaring van Vrees.

Maar ook organisaties als Warchild en Free the Children en het Pakistaanse meisje Malala Yousafzai werden de afgelopen jaren voor hun werk onderscheiden.

Terug naar overzicht