Grote bijdrage voor Vier Vrijheden Bevrijdingsmuseum Zeeland van de Nationale Postcode Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij mocht het vfonds als beneficiënt een royale bijdrage van 10.000.000 euro in ontvangst nemen om nog meer bijzondere projecten op het gebied van vrede en vrijheid te ondersteunen. Daarnaast werd voor Vier Vrijheden en uitbreiding Bevrijdingsmuseum Zeeland uit een extra trekking 1.650.000 euro toegekend voor de realisatie van de grootse verbouwing die met het oog op 75 jaar vrijheid in 2019 al gerealiseerd moet zijn.

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland is vanaf haar opening in 2009 gestart met de aanleg van Bevrijdingspark Zeeland. Een park, dat inmiddels gedeeltelijk is gerealiseerd en waarin de belangrijke ‘Slag om de Schelde’ in al haar facetten wordt getoond. In het park wordt een nieuw tentoonstellingspaviljoen gerealiseerd. Het nieuwe paviljoen is verdeeld in de Roosevelt Experience en het tentoonstellingsgedeelte. De Roosevelt Experience vertelt de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Naties en de verankering van de Vier Vrijheden in de Universele Verklaring van de Rechten van de mens. Daarnaast zal de Roosevelt Experience een podium bieden voor actuele vrijheidsthema’s en de Four Freedoms Awards documenteren met onder meer een ‘Wall of Freedom’.

Het museale gedeelte zal de betekenis en het strategische belang van de provincie Zeeland voor het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa, zichtbaar maken. (https://bevrijdingsmuseumzeeland.nl/index.php/nl/slagomdeschelde)

Stef Traas, directeur Bevrijdingsmuseum Zeeland: “Dankzij de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij de geplande uitbreiding voltooien. Hierdoor krijgt de Slag om de Schelde, die door Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, alsmede bij de insiders, wordt gezien als het Normandië van Noordwest-Europa eindelijk de plaats die het verdient. Door de koppeling met de Vier Vrijheden van President Franklin Delano Roosevelt kunnen we ook de verbinding leggen met het heden waar vrijheid en democratie helaas steeds opnieuw onder vuur liggen.”

Directeur van het vfonds,  Michiel van Hattem voegt toe: “Door de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij krijgt het Bevrijdingsmuseum en de slag om de Schelde een nationaal karakter en via de Four Freedoms internationaal aanzien. Op weg naar 75 jaar vrijheid is dit een belangrijke stap!”

Terug naar overzicht