Four Freedoms Awards New York 27-30 september 2015

De Four Freedoms Awards worden elk jaar uitgereikt. Ze verwijzen naar de 4 vrijheden uit de State of the Union uit 1941 van president Franklin Delano Roosevelt: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. Met grote inzet van zijn vrouw Eleonor Roosevelt zijn deze vrijheden na de Tweede Wereldoorlog de basis geworden van de algemene verklaring voor de rechten van de mens.

De Awards worden toegekend aan mensen en organisaties die zich met hun inzet hebben onderscheiden voor de 4 vrijheden. In de oneven jaren vindt de uitreiking plaats in New York, georganiseerd door het Roosevelt Institute. De  kleindochter van Franklin Roosevelt, Anne Roosevelt, is daarvan  de voorzitter. In de even jaren vindt de uitreiking plaats in Zeeland, waar vandaan de voorouders van de Roosevelts in de 17e eeuw zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Vorig jaar hebben we ondermeer het Pakistaanse meisje Malala onderscheiden met de Award voor vrijwaring van vrees. Daarna ontving  zij de Nobelprijs voor de vrede.

Als voorzitter van de Roosevelt Stichting die de uitreiking in Middelburg organiseert, ben ik in New York om dit jaar de uitreiking bij te wonen.  Samen met een Nederlandse delegatie die bestaat uit de leden van het bestuur van de Roosevelt Stichting en enkele afvaardigden van het Zeeuwse bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. De Four Freedoms staan uiteraard centraal en we gebruiken het netwerk ook om de Zeeuws-Amerikaanse economische contacten aan te halen.

Bij aankomst wordt duidelijk dat het een bijzondere week is. Juist nu vindt de algemene vergadering van de Verenigde Naties plaats over de 'sustainable development goals' en staat de stad op zijn kop met vele regeringsleiders. De straten zijn afgezet en ik zie in een flits de Amerikaanse president in zijn zwaarbeveiligde auto voorbij komen. Op zondag bezoek ik de gerestaureerde Sint Patrick Church die bomvol zit. Het bezoek van de paus heeft op veel Amerikanen indruk gemaakt. Na afloop word ik een paar straten verder aangetrokken door gospelmuziek.  Ik bezoek de Baptist Church waar net nieuwe leden worden verwelkomd. Onderweg naar het hotel kom ik langs de Trump Tower, gebouwd door de Amerikaanse presidentskandidaat. Met veel goud blinkende muren en een waterval is het een poging om mensen te imponeren.

Op maandagochtend vergaderen we met het bestuur van de Rooseveltstichting bij het Roosevelt Institute over ondermeer de afstemming en voorbereiding van de Four Freedoms Awards in 2016. We worden bijgepraat door het Institute dat zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke denktank op het terrein van economisch en sociaal beleid in de VS, volledig gefinancierd door fondsen en bedrijven. Ze hebben een indrukwekkend netwerk van tienduizenden studenten die geïnspireerd door de Four Freedoms in verschillende staten werken aan projecten in gemeenten en maatschappelijke en burgerinitiatieven organiseren.

Koning Willem Alexander is vandaag in New York en spreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Zijn aanwezigheid draagt bij aan de lobby voor een Nederlandse zetel in de Veiligheidsraad van de VN. Het is bijzonder dat juist deze week de uitreiking van de Four Freedoms plaatsvindt.  Het gedachtengoed van Roosevelt vormt een belangrijke drijfveer voor de Verenigde Naties en afspraken tussen de landen van de internationale gemeenschap om de vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen. De oorlog in Syrië en het vluchtelingenvraagstuk zijn belangrijke bespreekpunten tijdens de vele ontmoetingen die plaatsvinden. De Amerikanen informeren zich intensief hoe Europa het vluchtelingenvraagstuk probeert te beheersen.

We hebben een Zeeland-receptie georganiseerd in de stad voor vertegenwoordigers van de Roosevelt besturen, de kennisinstituten, bedrijven en sponsors. Via de connecties van een voormalig student van de UCR kunnen we gebruik maken van een lokatie midden in de stad. Tijdens de receptie benoemen we Bill van den Heuvel tot Honorary Member van ons bestuur. Als voormalig VN-ambassadeur voor de VS en als zoon van Belgisch-Zeeuws-Vlaamse  immigranten was hij 33 geleden degene die een hoofdrol speelde bij de introductie van de Four Freedoms Award in Middelburg.

De volgende dag zijn we uitgenodigd op het kantoor van een van onze sponsors, de Rabobank die al vanaf het begin van de jaren 80 actief is in de Verenigde Staten, met name op het terrein van food en agri. We bespreken de ontwikkelingen op dit terrein en  de kansen voor het Zeeuwse bedrijfsleven.

's Middags zijn we op tijd in de Sint James Church voor de kennismaking met de laureaten van de Four Freedoms Award en voor een soort generale repetitie voor de 'ceremony.' Het zijn indrukwekkende mensen die dit jaar in New York de Awards ontvangen. Het Roosevelt Institute selecteert laureaten uit de VS, terwijl wij als Rooseveltstichting internationale laureaten benoemen uit andere landen dan Noord-Amerika.

De algemene Freedom Award is dit jaar voor de in de VS beroemde Amerikaanse opperrechter en lid van de Suprême Court (de Hoge Raad) Ruth Bader Ginsburg. Ze is inmiddels over de 80 jaar oud en nog steeds actief als rechter (voor het leven benoemd door president Clinton). Ze heeft in haar leven als hoogleraar en rechter veel gedaan voor de rechten van de vrouw en tegen discriminatie. Door rechtelijke uitspraken die grote maatschappelijke gevolgen hebben en waarover in de samenleving sterk van mening kan worden verschild, worden sommige rechters bekende figuren. Dat zal ook de reden zijn dat ze persoonlijk wordt  beveiligd.

Arthur Mitchell ontvangt de Award voor Freedom of Speech en Expression. Het is een zwarte danser en choreograaf die enorme betekenis heeft gehad voor de emancipatie van zwarte dansers in ondermeer het klassieke ballet. Hij heeft eind jaren 60 het eerste danstheater in Harlem opgericht die open stond voor Afrikaans Amerikaanse dansers. Op uitnodiging van de toenmalige president van Zuid Afrika heeft hij met het danstheater bijgedragen aan de gelijke behandeling van zwarte mensen na de lange periode van apartheid.

Professor Olufunmilayo Olopade ontvangt de Award voor Freedom from Want voor haar grote verdiensten op het terrein van de kankerbestrijding. Haar onderzoek naar borstkanker en genenonderzoek is baanbrekend.

Dominee William Barber II krijgt de Award voor Freedom of Worship. Hij is vooral actief in North Carolina en strijd voor sociale rechtvaardigheid en gelijke behandeling van zwarte mensen, die in sommige zuidelijke staten van Amerika nog steeds worden achtergesteld. Bij de uitreiking van de Award blijkt zijn grote retorische vaardigheid en overtuiging. Het was een eer voor mij om hem de medaille die hoort bij de Award te mogen omhangen. Na afloop heb ik hem uitgenodigd komend jaar naar Zeeland te komen om eventueel een bijdrage te leveren aan de kerkdienst die door de UCR en verschillende samenwerkende kerken in Zeeland wordt georganiseerd ter gelegenheid van de Four Freedoms.

Na afloop van de ceremonie worden we uitgenodigd voor de receptie in een 'boathouse' in Central Park. Samen met de laureaten en de sponsors worden relaties gelegd en speeches gehouden door de voorzitter van de Roosevelt Institute Anne Roosevelt, de door ons geëerde Bill van den Heuvel en de directeur van het Institute Felicia Wong. Ik bedank namens de Zeeuwse delegatie onze Amerikaanse collega's en de aanwezige sponsoren.

Voorafgaand aan het vertrek naar Nederland bezoeken we via het consulaat-generaal van Nederland in New York en het Nederlandse bedrijf Arcadis een bijzonder project gericht op de bescherming van het eiland Manhattan. Manhattan vormt het hart van New York en wordt straks door het project The Big – U beschermd tegen hoog water. Vanwege de grote wateroverlast bij stormen (zoals in 2012 de storm Sandy met grote economische schade als gevolg)  en de verhoging van de waterstand door de klimaatverandering is ingrijpen noodzakelijk. De gehele omtrek van Manhattan wordt verhoogd door middel van ondermeer de aanleg van nieuwe recreatieterreinen. Het is een groot project dat door Arcadis wordt uitgevoerd. We krijgen uitleg over de technische en bestuurlijke aanpak. Men heeft er uiteindelijk niet voor gekozen om voor de ingang van de baai zand op te spuiten en bijvoorbeeld nieuwe stranden of eilanden te bouwen, maar voor versterking van de directe omgeving van Manhattan. Het is daarmee eerder een aanpak door middel van 'rebuilding bij design' dan 'building by nature' waar wij met ons project Waterdunen voorop lijken te lopen. Vanuit Arcadis wordt er op gewezen dat dit Zeeuwse project voor hen een voorbeeld is voor de aanpak in andere gebieden en Delta's in de wereld. Dat komt omdat zo  doelstellingen op het terrein van waterveiligheid, natuur en economie worden gecombineerd. Het lijkt er echter op dat men in New York met Big-U eerder kiest voor een wat traditionelere vorm van dijkverhoging dan de nieuwe en op termijn misschien ook wel effectievere vorm van building by nature. Met Big-U beschermt men ook niet het tegenover liggende gebied van bijvoorbeeld New Jersey, dat als andere staat ook niet betrokken is.

Voordat we weer vertrekken biedt het Roosevelt Institute ons een afscheidsdiner aan waarin we terug en vooruit blikken naar de Four Freedoms Awards. We werken er samen aan en zien uit naar de uitreiking volgend jaar in Middelburg!

Han Polman

Voorzitter Roosevelt Stichting

Terug naar overzicht