Four Freedoms Awards Laureaten 2016 bekend

Op 27 januari heeft de voorzitter van de Roosevelt Foundation en commissaris van de Koning in Zeeland, de heer Han Polman, de namen bekend gemaakt van de laatste Four Freedoms Awards Laureaten 2016.

  • De award voor de Vrijheid van Meningsuiting gaat naar de Syrische advocaat en voorvechter van de vrijheid van meningsuiting mr. Mazen Darwish;
  • De award voor de Vrijheid van Godsdienst gaat naar Aartsbisschop Dieudonné Nzapalainga, Imam Omar Kobine Layama en Dominee Nicolas Guérékoyame-Gbangou uit de Centraal Afrikaanse Republiek; 
  • De award voor de Vrijwaring van Gebrek gaat naar de Congolese gynaecoloog dr. Denis Mukwege;
  • De award voor de Vrijwaring van Vrees gaat naar Human Rights Watch.


Op 6 januari 2016, precies 75 jaar na het uitspreken van de Four Freedoms speech voor het Amerikaanse Congres door President Franklin Delano Roosevelt, maakte de heer Polman reeds bekend dat de Internationale Four Freedoms Award is toegekend aan de Duitse Bondskanselier, dr. Angela Merkel.

De Four Freedoms Awards ceremonie zal op 21 april 2016 plaatsvinden in Middelburg.

Vrijheid van meningsuiting: Mazen Darwish
De award voor de Vrijheid van Meningsuiting is aan de heer Darwish toegekend vanwege zijn enorme inzet voor de promotie van mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting in Syrië. In zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden publiceerde hij gegevens over arbitraire arrestaties en overtredingen door en van politie- en veiligheidsdiensten. Als directeur van het Syrische Center for Media and Freedom of Expression speelden hij en zijn collega-journalisten een sleutelrol in de verspreiding van informatie over de ontwikkelingen in Syrië, toen buitenlandse journalisten bijna allemaal het land waren uitgezet. Hij is een van de oprichters van syriaview.net, een onafhankelijke nieuwssite die is verboden door de Syrische overheid. In 2011 richtte hij de Media Club op, het eerste Syrische tijdschrift over mediazaken. Door zijn inzet is hij een symbool geworden van de strijd voor mensenrechten in Syrië.

Vrijheid van Godsdienst: Aartsbisschop Dieudonné Nzapalainga, Imam Omar Kobine Layama en Dominee Nicolas Guérékoyame-Gbangou
De award voor de Vrijheid van Godsdienst is toegekend aan de drie geestelijken voor hun inzet voor vrede in hun land, de Centraal Afrikaanse Republiek. In hun land, dat wordt verscheurd door gewapend conflict, hebben zij zich gecommitteerd aan een voortdurende interreligieuze dialoog. Terwijl de Centraal Afrikaanse Republiek wordt geteisterd door geweld werken zij onvermoeibaar voor de vrede om hun land bijeen te houden, waarbij zij soms hun eigen leven riskeren. Samen reizen zij door de Centraal Afrikaanse Republiek, spreken zij zich uit voor vrede en verzoening en hebben ze hun kerken en moskeeën geopend als schuilplaats voor mensen op de vlucht. Ze hebben het Interfaith Peace Platform opgericht, dat verzoening en dialoog bevordert tussen Moslims, Katholieken en Protestanten en dat zich inzet voor een infrastructuur voor de vrede in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Vrijwaring van Gebrek: dr. Denis Mukwege
De award voor de Vrijwaring van Gebrek is toegekend aan dr. Denis Mukwege vanwege zijn niet aflatende inzet voor de bescherming van overlevenden van seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo (DRC). In 1999 richtte hij Panzi Hospital in Bukavu op, dat overlevenden niet alleen fysiek behandelt, maar ook juridische en psycho-sociale steun aan zijn patiënten verleent ten behoeve van re-integratie in de samenleving en zodat zij een nieuw leven kunnen beginnen. In de DRC en internationaal komt hij op voor de bescherming van de rechten van vrouwen in conflictsituaties. Hij spant zich onvermoeibaar in voor bewustwording van het extreme geweld in de DRC en om de verantwoordelijken voor de verkrachting en het geweld tegen vrouwen voor het gerecht te brengen.

Vrijwaring van Vrees: Human Rights Watch
De award voor de Vrijwaring van Vrees gaat naar Human Rights Watch voor zijn inzet voor de bescherming van mensenrechten wereldwijd. Overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, legt Human Rights Watch misbruik en schendingen van mensenrechten over de hele wereld vast. De organisatie staat bekend om zijn accurate onderzoek, onpartijdige verslaglegging en gerichte stellingnames vaak in samenwerking met lokale mensenrechtengroepen. De publicaties van Human Rights Watch genereren veel aandacht in lokale en internationale media en bevorderen mensenrechten en gerechtigheid overal ter wereld. Human Rights Watch vraagt aandacht voor veel kwesties in zijn rapporten, waaronder sociale en seksediscriminatie, marteling, militaire inzet van kinderen en politieke corruptie. Met zijn werk en publicaties steunt Human Rights Watch al diegenen die worden onderdrukt en misbruikt en die nog steeds moeten vechten voor hun fundamentele vrijheden.

Four Freedoms Awards werden eerder uitgereikt aan enkele van de meest vooraanstaande wereldburgers van onze tijd: zoals Harry S. Truman, H.K.H. Prinses Juliana, John F. Kennedy, Nelson Mandela, J. William Fulbright, Arthur Miller, Jimmy Carter, voormalig Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, Malala Yousafzai en rechter Ruth Bader Ginsburg.

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties, die met hun inzet en prestaties een grote toewijding hebben laten zien aan de idealen die President Franklin Delano Roosevelt in zijn historische Four Freedoms speech in 1941 verkondigde. In deze speech stelde hij dat het voor het voortbestaan van een duurzame democratie noodzakelijk is dat iedereen, overal in de wereld, recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. Na 75 jaar hebben deze woorden nog niets aan waarde en belang ingeboet.

De Roosevelt Foundation en het Roosevelt Institute in New York willen mensen inspireren om zich in te zetten voor de bevordering van deze vier vrijheden, overal in de wereld. De Four Freedoms Awards ceremonies vinden in de oneven jaren plaats in New York en in de even jaren in Middelburg.

Meer informatie over de Four Freedoms Awards en over de Roosevelt Foundation en het Roosevelt Institute is beschikbaar op de volgende websites:

www.fourfreedoms.nl
rooseveltinstitute.org

Terug naar overzicht