Draag nu namen voor de laureaten van 2022 voor!

Iedereen kan een voordracht voor een Four Freedoms Award doen. Voor een geschikte voordracht is het van belang dat de verdiensten van de voorgedragen persoon of organisatie op het gebied van (een van) de Vier Vrijheden worden aangetoond. De namen van de voorgedragen personen of organisaties worden niet openbaar gemaakt.

Met het Roosevelt Institute in New York, dat de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de oneven jaren in New York organiseert, is de afspraak gemaakt dat door het bestuur van de Roosevelt Foundation in beginsel alleen niet-Amerikanen worden geselecteerd ten behoeve van de uitreikingen in Middelburg, die in de even jaren plaatsvinden. Andersom worden in de oneven jaren in New York in beginsel alleen Amerikaanse laureaten geëerd.

Namen insturen voor de Four Freedoms Awards 2020 kan nu via onze website.

Terug naar overzicht