David Grossman houdt 5 mei-lezing

Dit jaar wordt de jaarlijkse 5 mei-lezing in Vlissingen gehouden. De Israëlische schrijver David Grossman zal de lezing verzorgen en markeert daarmee de start van de Nationale Viering van de Bevrijding. Zijn lezing zorgt voor een verdieping van het debat over vrijheid. De lezing is een moment van bezinning op de kwetsbaarheid van vrijheid, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten.

David Grossman, (klein)zoon van Shoah-overlevenden en vader van een zoon die tijdens de militaire acties in 2006 omkwam, weet als geen ander hoe belangrijk vrijheid is. David Grossman: “Ik acht het de taak van de schrijver om een vinger op de wonde te leggen, om op een nieuwe manier, in een taal waarvoor de lezer zich nog niet heeft leren afschermen, te beschrijven hoe gecompliceerd de bestaande situatie is, om stereotypen omver te werpen die het gemakkelijk maken om niets aan problemen te doen. De schrijver moet mensen in herinnering brengen dat menselijkheid en moraal nog steeds belangrijke kwesties zijn en hij moet waarschuwen voor de toekomst die voortvloeit uit het heden."

Wie is David Grossman?
David Grossman, een belangrijke Israëlische schrijver, is in 1954 in Jeruzalem geboren. Na zijn diensttijd studeerde hij filosofie en theater aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en werkte als journalist bij de radio. In die jaren begon hij ook te schrijven, eerst korte verhalen en daarna een roman, De glimlach van het lam, die zich bezighoudt met de vraag hoe het kan dat het sobere, gedisciplineerde en idealistische Israël waarin Grossman opgroeide, zich na 1967 deed kennen als een bezettende macht. Deze roman en de volgende, Zie: liefde, waarin hij, (klein)zoon van oorlogsslachtoffers, de Shoah betrekt, zetten Grossman in en buiten Israël als schrijver op de kaart.

Sindsdien heeft David Grossman tientallen (kinder)boeken geproduceerd, bijdragen geleverd aan het politieke debat, prijzen en eredoctoraten gekregen. In 2006 presenteerde de Israëlische werkelijkheid zich op tragische wijze in het persoonlijke leven van de schrijver. Zijn zoon Uri kwam om in gevechten tegen Hezbollah in Libanon.

Terug naar overzicht