70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Vandaag, maandag 10 december 2018, is het precies 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Een direct uitvloeisel van de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 en de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog, in januari 1941, sprak Franklin D. Roosevelt zijn inmiddels wereldberoemde ‘Four Freedoms’ speech uit voor het Amerikaanse congres. Deze ‘vier vrijheden’: Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Godsdienst, Vrijwaring van Gebrek en Vrijwaring van Vrees zouden jaren later het fundament vormen voor de UVRM. Zijn vrouw, Eleanor, zou een van de grote drijvende krachten worden bij de totstandkoming van deze verklaring.

De UVRM geldt als basis van alle (internationale) mensenrechten zoals we die vandaag de dag kennen. Dat deze rechten nog altijd en overal ter wereld met voeten worden getreden is evident, niet alleen ver van huis maar ook dichtbij. Of het nu mishandeling of misbruik van kinderen is of dat mensen gediscrimineerd worden op basis van geslacht, huidskleur of religie en of het nu in een land op duizenden kilometers afstand plaatsvindt of hier in Nederland.

Des te belangrijker om te beseffen dat de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt nog steeds actueel zijn en dat we ons moeten blijven inzetten voor deze mensenrechten waar 70 jaar geleden zo hard voor geijverd is. De laureaten van de Four Freedoms Awards die elk even jaar door de Roosevelt Foundation in Middelburg en oneven jaar door het Franklin and Eleanor Institute in New York worden onderscheiden, zijn hier het toonbare en aansprekende de voorbeeld van!

De voorzitter van de Roosevelt Foundation, Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman citeert Eleanor Roosevelt:

‘It isn't enough to talk about peace. One must believe in it.

And it isn't enough to believe in it. One must work at it.’

 

Terug naar overzicht