Roosevelt Four Freedoms

Op 6 januari 1941 hield president Franklin Delano Roosevelt zijn 'State of the Union', waarin hij het Amerikaanse congres, en daarmee het Amerikaanse volk, opriep niet afzijdig te blijven van de strijd in Europa. Hij riep Amerika en de bondgenoten niet op om te strijden tegen iets, maar voor iets, namelijk: het herstel van de democratische waarden, de 'Four Freedoms'. In zijn toespraak zei Franklin Roosevelt dat democratie alleen tot bloei kan komen als mensen, overal ter wereld, het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en gevrijwaard zijn van gebrek en van vrees. Na de dood van Franklin Roosevelt werden de Four Freedoms door de inspanningen van zijn vrouw, Elanor Roosevelt, opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die verklaring werd op 10 december 1948 door de VN aangenomen.


Four Freedoms Awards

Als signaal dat we moeten blijven strijden voor essentiële vrijheden van de mens, worden jaarlijks de Four Freedoms Awards uitgereikt. De awards worden uitgereikt aan personen of organisaties die zich sterk hebben gemaakt voor de Four Freedoms die Franklin Roosevelt verkondigde in zijn historische speech voor het Amerikaanse congres op 6 januari 1941.
 

Zeeland is vrijheid

Zeeland is vrijheid. Het is een stoer land in een oneindige zee, waar altijd een frisse wind waait en waar 650 kilometer kustlijn ligt te wachten om ontdekt te worden. Een land ook van pioniers en vrijbuiters. Neem de familie Roosevelt, die in de zeventiende eeuw vanuit Tholen naar New York emigreerde.