Vicepremier Hugo de Jonge

De heer Hugo de Jonge / Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vicepremier

Presenter van de Internationale Four Freedoms Award 

Hugo de Jonge is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier van Nederland. Hugo de Jonge begon zijn loopbaan in het onderwijs. Eerst als leraar op een basisschool, later als schoolleider. Vervolgens was hij achtereenvolgens werkzaam als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van het CDA, als politiek assistent voor verschillende bewindslieden en als ambtenaar op het ministerie van OCW. Van 2010-2017 was hij wethouder in Rotterdam, tussen 2010 en 2014 verantwoordelijk voor Onderwijs en Jeugd en vanaf 2014 daarnaast ook voor Zorg. Minister De Jonge is lid van het Christen Democratisch Appèl (CDA).

Over de Four Freedoms Award zegt minister De Jonge:

“Iedereen wil leven zonder armoede en angst. Toch is dat voor veel mensen, hier en in de rest van de wereld, geen gegeven. Klimaatverandering draagt bij aan het vergroten van dat onrecht. Langdurige droogte, grote overstromingen en extreme orkanen zorgen voor ontregelde samenlevingen, angst, en - nog meer - ongelijkheid. Met het Klimaatakkoord van Parijs is een overeenkomst gesloten met meer ambitie dan velen van ons hadden durven hopen of dromen. In Nederland is het klimaatbeleid nu een van de speerpunten van het huidige kabinet. Hopelijk kunnen we over een aantal decennia terugkijken op Parijs als historisch breekpunt: vanaf toen wisten we gezamenlijk het tij te keren.”