ÜniKuir

Laureaat Freedom from Fear Award 2022

ÜniKuir Laureaat Freedom from Fear Award 2022

De niet-gouvernementele LHBTI+ organisatie ÜniKuir strijdt voor het fundamentele recht van alle mensen om hun leven als gelijken te leven, zonder angst voor discriminatie of vervolging ongeacht hun genderidentiteit, seksuele voorkeur en geslachtskenmerken. In Turkije en vele andere landen in de wereld worden LGBTI+-mensen in elk aspect van hun leven gediscrimineerd, worden transgender- en homoseksuele relaties gecriminaliseerd en is het intersekse personen uitdrukkelijk verboden zich vrij te uiten.

 

Hoewel ÜniKuir nog een relatief jonge organisatie is, bereikt haar waardevolle werk ter ondersteuning van de LHBTI+ gemeenschap vele duizenden mensen in Turkije en wereldwijd. Ünikuir zet zich in voor gelijke toegang tot onderwijs, vrijheid van vereniging en meningsuiting, gelijke behandeling voor de wet en het voorkomen van discriminatie en haatdragende taal. De organisatie steunt LGBTI+ mensen door het monitoren van rechtszaken en belangenbehartigingcampagnes, helpt toegang te krijgen tot goede gezondheidszorg en biedt psychologische bijstand en advies. ÜniKuir geeft ook juridische ondersteuning en begeleiding, organiseert forums, bijeenkomsten en workshops en bevordert de samenwerking tussen LGBTI+ jongerenorganisaties en internationale en lokale besluitvormers.