Religions for Peace International

Laureaat Freedom of Worship Award 2020

Religions for Peace International Laureaat Freedom of Worship Award 2020

De award voor de Vrijheid van Godsdienst gaat naar de organisatie Religions for Peace International voor hun vastberaden inzet om vrede te bevorderen en op te komen voor hen die het meest hulp behoeven. Zij zetten zich in om bruggen te bouwen tussen religieuze gemeenschappen om het wederzijdse vertrouwen te vergroten, om de vijandigheid in conflictgebieden te verminderen en om een platform voor gemeenschappelijke actie te bieden. Hun organisatie respecteert en eert religieuze verschillen en werkt aan interreligieuze dialoog en consensus.

Religions for Peace International zet zich al bijna 50 jaar in als vredestichter en via haar wereldwijde netwerk werken de religieuze gemeenschappen van de wereld effectief samen voor vrede. De organisatie verzet zich tegen het misbruik van en de misvatting over hun religies die geweld en haat voeden. Hun voortdurende inspanningen om die misvattingen, vooroordelen en wantrouwen tussen mensen tegen te gaan, zijn een voorbeeld voor ons allemaal.

Prof. dr. Azza Karam, Secretary General Select, ontvangt de prijs namens Religions for Peace. Azza Karam is hoogleraar religie en theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft onder andere sinds 2004 in verschillende functies bij de Verenigde Naties gediend.