Dr. Denis Mukwege

Laureaat Freedom from Want Award 2016

Dr. Denis Mukwege Laureaat Freedom from Want Award 2016

De award voor de Vrijwaring van Gebrek is toegekend aan dr. Denis Mukwege vanwege zijn niet aflatende inzet voor de bescherming van overlevenden van seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo (DRC). In 1999 richtte hij Panzi Hospital in Bukavu op, dat overlevenden niet alleen fysiek behandelt, maar ook juridische en psycho-sociale steun aan zijn patiënten verleent ten behoeve van re-integratie in de samenleving en zodat zij een nieuw leven kunnen beginnen. In de DRC en internationaal komt hij op voor de bescherming van de rechten van vrouwen in conflictsituaties. Hij spant zich onvermoeibaar in voor bewustwording van het extreme geweld in de DRC en om de verantwoordelijken voor de verkrachting en het geweld tegen vrouwen voor het gerecht te brengen