Human Rights Watch

Laureaat Freedom from Fear Award 2016

Human Rights Watch Laureaat Freedom from Fear Award 2016

De award voor de Vrijwaring van Vrees gaat naar Human Rights Watch voor zijn inzet voor de bescherming van mensenrechten wereldwijd. Overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, legt Human Rights Watch misbruik en schendingen van mensenrechten over de hele wereld vast. De organisatie staat bekend om zijn accurate onderzoek, onpartijdige verslaglegging en gerichte stellingnames vaak in samenwerking met lokale mensenrechtengroepen. De publicaties van Human Rights Watch genereren veel aandacht in lokale en internationale media en bevorderen mensenrechten en gerechtigheid overal ter wereld. Human Rights Watch vraagt aandacht voor veel kwesties in zijn rapporten, waaronder sociale en seksediscriminatie, marteling, militaire inzet van kinderen en politieke corruptie. Met zijn werk en publicaties steunt Human Rights Watch al diegenen die worden onderdrukt en misbruikt en die nog steeds moeten vechten voor hun fundamentele vrijheden.