André Kuipers

De heer André Kuipers / Nederlands astronaut en ambassadeur van onder andere het Wereld Natuur Fonds

Presenter van de Award voor de Vrijwaring van Gebrek

André Kuipers is ruimtevaarder van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA en ambassadeur van bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds (WNF), JustDiggIt en het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Na een studie geneeskunde werd hij keuringsarts bij de Koninklijke Luchtmacht. Daarna ging hij aan de slag als arts en wetenschappelijk onderzoeker bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. André Kuipers zag de aarde zoals maar weinigen haar zagen: vanuit de ruimte. Hij vloog twee missies van in totaal 204 dagen. Na zijn verblijf in de ruimte maakt hij zich bijzonder sterk voor het behoud van onze planeet. Vanuit de ruimte zag hij de diversiteit aan landschappen en gebieden, maar werd daarbij meteen ook geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de aarde. Om jong en oud bewust te maken van het belang om zorgvuldig om te gaan met de wereld waar we in leven, houdt André Kuipers colleges en geeft lezingen. Door middel van zijn ambassadeurschappen en de André Kuipers Stichting beoogt hij een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van onze planeet en een goede toekomst voor onze jeugd.