Johan Witteveen overleden

Met leedwezen hebben we kennis genomen van het overlijden van de heer Johan Witteveen. De heer Witteveen was tijdens zijn werkzame leven onder andere minister van Financiën en daarna voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds. Hij is 97 jaar geworden.

In 1982 ontving oud-minister Witteveen in Middelburg als eerste de Roosevelt Four Freedoms Award from Want (vrijwaring van gebrek). Hij kreeg deze award voor zijn inspanningen bij het opbouwen en ondersteunen van een internationale financiële structuur om de industrielanden bij te staan in het vervullen van hun verantwoordelijkheden tegenover de ontwikkelingslanden.

Wanneer we spreken over de vier vrijheden en mensenrechten, denken we niet meteen aan economische belangen en de groei van onze industrie. Maar ook economische en wetenschappelijke vooruitgang en een toenemende levensstandaard vormen mede de basis voor een sterke en gezonde democratie. Franklin D. Roosevelt definieerde de vrijwaring van gebrek in zijn Four Freedoms Speech als: economische inzichten die voor elke natie een gezond leven in vredestijd voor haar inwoners zullen verzekeren - overal ter wereld. De vier vrijheden (vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek) zijn, elk op zichzelf, van eminent belang. Maar ze moeten in samenhang met elkaar worden gezien.

De heer Witteveen was een kundig en internationaal gewaardeerd econoom, die tot op hoge leeftijd hoge leeftijd nog nauw betrokken was bij het mondiale financieel-economische beleid. We gedenken de heer Witteveen met veel respect en hij leeft voort in onze herinnering.

Back to overview