Switch organiseert educatieprogramma Art. 1 in beeld

Dit voorjaar organiseert Switch met partners in het kader van de Four Freedoms een nieuw educatieprogramma: Art. 1 in beeld. Dit project over Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat uit: een gastles van een fotograaf in de klas, een fotowedstrijd voor jongeren en amateurfotografen op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen en een expositie in ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB).  

Gastles en fotowedstrijd
Fotograaf Dennis Wisse verzorgt samen met Amnesty International in de periode van 27 maart tot en met 4 april 2017 gastlessen op Zeeuwse middelbare scholen en het MBO. De fotograaf gaat met leerlingen, aan de hand van een beeldverhaal en het werk van Amnesty, in gesprek met leerlingen over Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 1: 'Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’. In de gastles worden leerlingen uitgedaagd een fotoserie (max. 4 foto’s) te maken rondom Artikel 1 van de mensenrechten.

Meedoen?
Wilt u uw school aanmelden voor deze gastles? Dat kan tot 1 maart 2017. Kijk voor meer informatie op de website van Switch.

Terug naar overzicht